Coil Occ Ijoy Captain X3 Mesh 0.15 ohm

180,000

x3 Mesh Coil 0.15Ohm
40-90w
Chính Hãng – Hà Nội

 

Danh mục:
0967.046.838