Coil Occ Battlestar Baby Pod 0.6 Mesh

80,000210,000

Mesh Coil 0.6Ohm
Điện trở tối đa 15w .
Chính Hãng – Hà Nội

 

Mã: 789543018 Danh mục:
0967.046.838