Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Thuốc lá điện tử gây nguy cơ ung thư gấp 15 lần thuốc lá truyền thống?

Ở thuốc lá điện tử, khi nhiệt độ trở nên quá cao, lượng formaldedyde sẽ tăng đột biến. Liên tiếp những vụ thuốc lá điện tử phát nổ, gây thương tích cho người dùng trong 2 tháng qua Dự thảo mới hoàn thành sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ nền công nghiệp thuốc […]

Một nghiên cứu cho thấy thuốc lá điện tử đã giúp 6,1 triệu người cai nghiện thuốc lá thành công

Theo một nghiên cứu được đăng trong tạp chí Addiction tuần này, khoảng 6,1 triệu người tại Châu Âu đã cai được thuốc nhờ chuyển qua vape (hoá hơi). Thuốc lá điện tử – con dao hai lưỡi Thuốc lá điện tử có thể thay thế thuốc lá? Theo một nghiên cứu được đăng trong […]

0967.046.838